Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Aldegondis

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

ID
2102
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2102

Besluiten

Kerken, abdij en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1935  ID: 6

Beschrijving

De gotische Sint-Aldegondiskerk te Alken, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Aldegonde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Aldegondis

Hoogdorpsstraat 1 (Alken)
Gotische kerk op de plaats van een zeer oude, religieuze stichting, die tot de 11de eeuw aan Luik toebehoort.