Parochiekerk Sint-Aldegondis

Beschermd monument van 19-01-1935 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Alken
Deelgemeente Alken
Straat Hoogdorpsstraat
Locatie Hoogdorpsstraat 1 (Alken)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73001/101.1
  • DL000018
  • OL000613

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Aldegondis

Hoogdorpsstraat 1, Alken (Limburg)

Gotische kerk op de plaats van een zeer oude, religieuze stichting, die tot de 11de eeuw aan Luik toebehoort.

Beschrijving

De gotische Sint-Aldegondiskerk te Alken, is beschermd als monument.

Waarden

De kerk van Sint-Aldegonde is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde

historische waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.