Duitse bunker Koekuit

Beschermd monument van 29-09-2017 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Veldstraat
Locatie Veldstraat zonder nummer (Menen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.001/34027/102.1
  • 4.01/34027/832.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Duitse bunker

Veldstraat zonder nummer, Menen (West-Vlaanderen)

Duitse bunker, in 1917 opgetrokken net achter de 'Meenen Riegel', een dubbele stelling die ten westen van Menen liep. Er takte een smalspoor af tot tegen de bunker.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Deze bescherming betreft de Duitse bunker Koekuit uit de Eerste Wereldoorlog (enkel de constructie op zich).

Waarden

De Duitse bunker Koekuit uit de Eerste Wereldoorlog is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Deze Duitse bunker getuigt van de enorme militaire infrastructuur die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Menen werd opgetrokken. In de omgeving van deze bunker waren onder meer een goederenstation, een oefenterrein en heel wat barakken opgetrokken. Ten westen van Menen was een dubbele verdedigingsstelling aangelegd, die in het laatste oorlogsjaar werd aangeduid met de Meenen Riegel. Deze bunker was net achter deze Meenen Riegel opgetrokken. Een smalspoortje liep tot aan de bunker. Deze bunker werd zo diep mogelijk in de grond aangelegd, zodat deze moeilijker waarneembaar werd voor de vijandelijke grondobservatie. De contextwaarde is dus heel hoog.

architecturale waarde

Typologisch gezien betreft het een zogenaamde Einheitsunterstand, een standaardtype bunker dat vanaf het najaar van 1917 veelvuldig werd opgetrokken. Het betreft evenwel een gaaf bewaard exemplaar dat opvallend diep is aangelegd. De keurig afgewerkte muurtjes aan elke zijde van de toegangstrap dienden de toegangen bijkomend te beschermen. Dergelijke bewaarde muurtjes zijn eerder zeldzaam.

technische waarde

Als betonnen constructie, die specifiek voor militaire doeleinden werd opgetrokken. Deze betonnen constructie met zijn bouwtechnische kenmerken van zowel bovengrondse als ondergrondse aard, getuigt van het belang en de evolutie van de betonbouw in de stellingenoorlog, die de Eerste Wereldoorlog geworden was. Nooit eerder werden zo massaal betonnen verdedigingsconstructies opgetrokken als tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar waar er in de eerste oorlogsjaren werd geïmproviseerd en geëxperimenteerd met allerlei typologieën en toegepaste technieken in de betonbouw, evolueerde men geleidelijk naar zo sterk en efficiënt mogelijk uitgedokterde standaardontwerpen, die in sommige gevallen voor meerdere doelen konden gebruikt worden. Tijdens het interbellum en de Tweede Wereldoorlog zou dit leiden tot de massale uitbouw van heuse bunkerstellingen, met bunkers die tot in het kleinste detail waren gestandaardiseerd.

culturele waarde

Als materiële getuige van de Grooten Oorlog, die Vlaanderen jarenlang in zijn greep had en het leven van ontelbaar veel mensen ingrijpend tekende of volledig verwoestte. De Eerste Wereldoorlog was een internationale gebeurtenis bij uitstek, met West-Vlaanderen als één van de strijdtonelen waar honderdduizenden mannen uit de hele wereld vochten. De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog kent nog steeds een breed maatschappelijk en internationaal draagvlak.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.