Marktplein

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 29-03-1974 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Lommel
Deelgemeente Lommel
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer (Lommel)
Alternatieve naam Marktplein met raadhuis

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.03/72020/102.1
  • OL000864

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Lijnaanplanting van gekandelaarde lindes

Dorp zonder nummer (Lommel)

Het driehoekige dorpsplein is omzoomd door 67 gekandelaarde linden. Het driehoekige dorpsplein wordt ook wel eens Marktveld genoemd, daar Jan IV, hertog van Brabant, Lommel in 1422 de toelating gaf een wekelijkse markt op maandag en voorts drie vrije jaarmarkten te houden. Deze driehoekige plaats vervulde aanvankelijk de functie van inperkplaats voor het vee.

Is de omvattende bescherming van

Raadhuis van Lommel

Dorp zonder nummer, Lommel (Limburg)

Ten westen, aan de rand van het met linden omgeven dorpsplein gelegen, alleenstaand neoclassicistisch breedhuis met eclectische inslag, daterend van 1912-13.

Beschrijving

Het marktplein van Lommel, omzoomd door linden en met een vrijstaand raadhuis, later politiebureel, is beschermd als landschap. De gevels op de grens van de afbakening maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.

Waarden

Het Marktplein met inbegrip van het politiebureel is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.