Belgische militaire begraafplaats Halen

Beschermd monument van 28-07-2008 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Halen
Deelgemeente Halen
Straat Liniestraat
Locatie Liniestraat zonder nummer (Halen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71020/115.1
  • OL002682

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Belgische militaire begraafplaats

Liniestraat zonder nummer, Halen (Limburg)

De beboomde begraafplaats wordt afgesloten door een straathek op bakstenen voet met dekstenen en gootmonden van blauwe hardsteen. Een afgeronde, ontdubbelde trappenpartij met 4 treden leidt naar de hoger gelegen dodenakker met sobere aanleg.

Belgische militaire begraafplaats

Liniestraat zonder nummer (Halen)

Militaire Begraafplaats uit 1914-1918, naar aanleiding van de 25ste herdenking van de wereldoorlog, in 1939 heraangelegd.

Slagveld van Halen

Lanciersstraat (Halen)

Het slagveld van Halen bevindt zich in het openruimtegebied ten westen van Halen in Limburg. Op 12 augustus 1914 kwam het daar tot een treffen tussen Belgische en Duitse troepen tijdens de doortocht van het Duitse leger door België, een week na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Aanleiding was de verkenning door de Duitse cavalarie naar de posities van het Belgische leger bij de Gete. Het slagveld omvat de locaties van de cavaleriecharges en de verdedigingsposities in wat als (één van) de laatste traditionele veldslagen de militaire geschiedenis zou ingaan. De slag demonstreerde hoezeer de rol van de traditionele cavalerie bij het begin van de 20ste eeuw was uitgespeeld.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Belgische militaire begraafplaats van Halen is beschermd als monument.

Waarden

Belgische militaire begraafplaats in Halen in verband met de Slag der Zilveren Helmen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu militair-historische en historische context: De gevechten bij Halen van 12 augustus 1914, ook bekend als de 'Slag der Zilveren Helmen', wordt algemeen door historici beschouwd als het laatste cavaleriegevecht op divisieniveau. Het merendeel van de doden op deze begraafplaats is tijdens deze gevechten gestorven.
De begraafplaats is bovendien gelegen aan de rand van het slagveld van 12 augustus 1914, dat sedertdien nauwelijks gewijzigd is. In dit gave landschap zijn nog steeds vele elementen aanwezig, die bepalend waren voor het verloop van de gevechten, evenals diverse gedenktekens, die naderhand werden opgericht. Vlak naast de begraafplaats staat een gedenkteken voor het 4/24 Linieregiment.

sociaal-culturele waarde

De herdenking van het historisch gebeuren wordt nog steeds in stand gehouden tijdens diverse jaarlijkse herdenkingsplechtigheden en educatieve activiteiten. Aan de basis hiervan ligt de vzw Vrienden van het Museum Slag der Zilveren Helmen. De begraafplaats getuigt ook van de innoverende wijze van begraven in oorlogstijd.

artistieke waarde, historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Typische aanleg met voormuur waarin traliewerk verwerkt zit, met de officiële grafstenen in een strak symmetrische aanleg waarin grasperken afgewisseld worden door paden met steenslag, met aanwezigheid van een gedenkkruis.
De beplanting op de begraafplaats is veelzijdig en versterkt de landschappelijk-artistieke waarde van deze begraafplaats.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.