Beschermd monument

Kartuizerklooster Sint-Jansberg

Beschermd monument van tot heden

ID
2758
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2758

Besluiten

Karthuizerklooster en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 01-03-1978  ID: 1178

Beschrijving

Het voormalige kartuizerklooster te Zelem met onder meer het poortgebouw, de portierswoning, de kloostervleugels en de restanten van de kapittelhal (kapel), de kerk en de omheiningsmuur, zijn beschermd als monument.Waarden

Het voormalig Karthuizerklooster meer bepaald de restanten van de kerk, de oude delen van het klooster, het poortgebouw (uitbreiding), de portierswoning, de kapel en de omheiningsmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kartuizerklooster Sint-Jansberg

Sint-Jansbergstraat 7-8, 9 (Halen)
In 1329 gesticht door de Heer van Diest en zijn tweede echtgenote Johanna van Vlaanderen. Indrukwekkend ommuurd complex gebouwen, gelegen op een heuvel, temidden der velden en boomgaarden.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Park van het kartuizerklooster Sint-Jansberg

Sint-Jansbergstraat 7-8, 9 (Halen)
Dendrologisch interessant parkje in landschappelijke stijl met pittoresk karakter, uit het einde van de 19de eeuw, nu bij een buitenhuis met uitzicht uit dezelfde periode, maar met oudere kern en ouder neerhof. De site is van feodale oorsprong en vertoont sporen van een neerhofopperhofstructuur. Inrijhek en boogbrug over de vijver. Belangrijke aanwezigheid in het landschap.


Vallei van de Zwarte Beek van Meldert tot Zelem

Schaffen (Diest), Halen, Zelem (Halen), Lummen, Meldert (Lummen)
De benedenloop van de Zwarte Beek vloeit vanaf Meldert (Lummen) in zuidwestelijke richting, om voorbij Zelem (Halen) op te gaan in de vallei van de Demer. De beek kronkelt hier tussen steeds hogere getuigenheuvels. De Zwarte Beek is nog één van de zeldzame waterlopen die haar natuurlijke meandering behouden heeft. Behalve de heuvelruggen komt ten zuiden van de vallei een aantal depressies voor: de Goren, Gorenbroek, Lange Beemden, Bakelbroek, de Leunen en het Rotbroek. Rond het straatdorp Zelem is het landschap aantrekkelijk en gevarieerd met gave vergezichten over de vallei en landschappelijk waardevolle elementen zoals holle wegen, bomenrijen en houtkanten.