Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis Dujardin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 29329   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/29329

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Complex opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom het voormalige "Huis Dujardin".Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis Dujardin

Garenmarkt 10 (Brugge)
Complex opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom het voormalige "Huis Dujardin".