erfgoedobject

Huis Dujardin met tuin

bouwkundig / landschappelijk element
ID
81891
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81891

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Huis Dujardin
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Complex U-vormige plattegrond rondom het voormalige "Huis Dujardin".

Eertijds ontstaan als verbouwing en omvangrijke uitbreiding van een oudere vleugel aan de Garenmarkt zogenaamd "Hof van Cuba". Volgens Marcus Gerards (1562), stond aan de straat een groot huis met rechts een blinde muur voorzien van toegangspoort naar een binnenplaats, circa 1480 bebouwd met een imposante woning met traptoren, met name het voormalige refugiehuis van de Veurnse Sint-Niklaasabdij.

Circa tweede-derde kwart 16de eeuw: pand aan straatzijde herbouwd (?) in renaissancestijl: een tekening van 1666 toont links een kleine puntgevel, rechts een breedhuis van zes traveeën en twee bouwlagen met lijstgevel versierd door middel van halfzuilen en sterk geprofileerd lijstwerk; de poort in een blinde muur is geflankeerd door zuilen en bekroond door een imposant fronton.

Circa 1745: hoofdvleugel op vraag van familie Coppieters verbouwd tot lijstgevel zie afbeelding van C. de Custis: de oorspronkelijke puntgevel is opgenomen in een breedhuis van acht traveeën met lijstgevel en rechts nog steeds de renaissanceversieringen; een gekanteelde muur rechts bewaart de 16de-eeuwse poortingang.

1829: aankoop van het hele complex door de Engelse zakenman B. Hooker en aanbouw van twee koetspoorten en koetshuis rechts van de woonvleugel.

1834: aankoop door bankier F. Dujardin (1789-1849), die aanzienlijke verbouwingen doorvoert: sloop van het voormalige refugiehuis van Veurne en van de rechter koetspoort en het koetshuis, bouw van huidige pilastergevel aan straatzijde (verbergt de renaissancegevel) en uitbreiding met vestibule en hoge tuinvleugel.

1877: na de faling van de bank Dujardin, aankoop door de Dames van Sint-André als klooster en onderwijsinstelling en in 1878-1879, uitbreiding met nieuwe vleugel en neogotische kapel naar ontwerp van architect A. Van Assche (Gent).

1911: wegens toename van aantal zusters, verhogen van hoofdvleugel - behalve de twee rechter traveeën - met één bouwlaag naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge) en doortrekken van de pilasters tot onder kroonlijst.

1933: uitbreiden van kapel met halfronde koorruimte naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge).

1987: verkoop van het complex aan een projectontwikkelaar met oog op realisatie van seniorie en ondergrondse parking, waarbij alle 19de- en 20ste-eeuwse uitbreidingen en enkele panden rechts van het herenhuis worden gesloopt.

1992-1993: "Kunstige Herstelling" van hoofdvleugel naar ontwerp van ingenieur- en architectenbureau Van Kerckhove (Roeselare).

Aan straatzijde: links, lagere vleugel van twee traveeën en twee bouwlagen onder afgeknot schilddak sinds het eerste kwart van de 19de eeuw gevoegd bij het hoofdgebouw.

Centraal breedhuis van acht traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak (leien) met kern uit de 16de eeuw. Huidig uitzicht tot de tweede bouwlaag dateert van circa 1840, in 1911 verhoogd met de derde bouwlaag. Bepleisterde en beschilderde pilastergevel. Lijstgevel per twee traveeën geritmeerd door vlakke, kolossale pilasters met versierd bladkapiteel en afgelijnd door een uitgewerkte kroonlijst; de bredere muurdammen tussen de twee linker traveeën wijzen op de oudere kern. Rechthoekige vensters in vlakke omlijstingen, op tweede en derde bouwlaag met sluitsteen in volutevorm met loverkrans. Benedenvensters voorzien van persiennes; schuiframen naar 18de-eeuws patroon met grote roedeverdeling.

Uiterst rechts, opgenomen in de nieuwbouw, geprofileerde rondboogpoort van 1831 opgenomen in een portiektravee gemarkeerd door Ionische zuilen op een postament en onder een prominent abacus en druiplijst.

Achtergevel van de twee linker panden. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel van negen traveeën en drie bouwlagen. Tegen begane grond, aangebouwde galerij op Dorische zuilen; ter hoogte van tweede bouwlaag, gevelbreed terras met verzorgde smeedijzeren borstwering. Bovenvensters in geprofileerde omlijstingen, op eerste bouwlaag met druiplijst. Links, koetspoort met rondboogdoorgang, opgevat als portiektravee met pilasters onder een pseudo-driehoekig fronton. Bewaard houtwerk met grote roedeverdeling.

Interieur. 19de-eeuwse ruimtewerking met onder meer koetspoort, vestibule en trappenhuis. Overal laat-empirestucwerk. Vestibule uitgewerkt als centrale en symmetrische ruimte waarop grosso modo alle vertrekken uitkomen; doorlopende galerij op de bovenverdieping. Trapzaal met Engelse trap, voorzien van mahoniehouten leuning en houten trappaal met groen beschilderd voetstuk en drie griffioenen. De drie salons aan tuinzijde, verbonden met centrale vleugeldeuren zijn rijkelijk versierd van marmeren schouwen, plafondstucwerk en friezen met palmetversieringen; aan straatzijde soortgelijke, doch eenvoudiger versiering en beklede moerbalken.

Grote tuin in landschappelijke stijl, aangelegd op de vroegere boomgaard van de voormalige Eekhoutabdij op vraag van F. Dujardin in 1834 naar ontwerp van tuinarchitect E. Rosseels (Leuven). S-vormige vijver waarover houten brug met sierlijke, ijzeren leuning, mogelijk op de plaats van een reeds bestaande vijver van de Eeckhoutabdij; zeer waardevol bomenbestand met onder meer beuken, olmen, populieren, rode esdoorn, watercipres, Japanse notelaar.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 91/1834, nummer 28/1878, nummer 262/1911.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 8 oktober 1987.
  • ADRIANSENS W. (ed.), Groen Brugge, 1987, p. 70.
  • CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, 1994, p. 110-112.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 85-86.
  • D'HOOGHE K., Een 18de-eeuwse siertuin in Groeninge (Brugge). Nieuwe identificatie van een schilderij van Jan Garemyn, in Brugs Ommeland, XIX, 1987, nummer 1, p. 33-48.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Huis Dujardin met tuin [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81891 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.