Persoon

Rosseels, Egidius

ID
6222
URI
https://id.erfgoed.net/personen/6222

Beschrijving

De in Leuven gevestigde tuinarchitect Egidius Rosseels verwierf in de loop van de 19e eeuw internationale bekendheid als ontwerper van parken in landschappelijke stijl. Hij werd dan ook herhaaldelijk bekroond op internationale tentoonstellingen, onder andere in Brussel (1848), Gent (1849) en op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1878. Ontwerpen van Rosseels' hand bevinden zich in België, het Rijnland en in Noord-Frankrijk, waaronder het kasteelpark van Pellaines bij Lincent (1856), een wedstrijdontwerp voor een Luikse dierentuin en het Brugse Astridpark (1851-1852).

Egidius Rosseels was daarnaast ook kweker, hij bezat in Leuven kweekvelden en serres voor heesters, sierbomen en zeldzame, exclusieve planten.

De familie Rosseels

F.A. Lefever schets in het tijdschrift Meer Schoonheid de geschiedenis van deze interessante tuin- en landschapsarchitectenfamilie die werkzaam was in Nederland, België en Noord-Frankrijk. De Leuvense binnenstad was over de vier generaties de thuisbasis van deze familie.

Guillelmus Rosseels (1769-1832), stamvader en de eerste die zich als tuinarchitect profileerde stond onder meer in voor de aanleg van de Kruidtuin in Leuven die vlak na de oprichting van de rijksuniversiteit van Leuven door koning Willem I werd aangelegd. Voorts richtte hij zich op de begoede stedelingen als potentiële klanten.   

Oudste zoon Egide (Egied) Rosseels (1800-1877) en tweede zoon Jacques Rosseels (1805-1869) namen de fakkel als tuinarchitect over en beiden werkten onder meer aan het ontwerp van het stadspark van Leuven.

De derde generatie Rosseels betreft Pierre Livin (Liévin of Livinus) Rosseels (1843-1921), zoon van Egide. Hij vestigde zich in de Bondgenotenlaan, toen nog als Statiestraat gekend. Net zoals zijn vader, stond Livin in voor de aanleg van kasteelparken en privétuinen veelal in landschappelijke stijl. Dankzij de familiale ervaring met de specifieke parkaanleg van voormalige vesten, werd Livin vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw door de Noord-Nederlandse overheden veel gevraagd om vrijgekomen vestingsgronden te valoriseren tot park. Resten van de vroegere vestingswerken werden daarbij vaak door hem geïntegreerd in het tuinontwerp.

Ook door het Leuvense stadsbestuur werd hij circa 1889-1890 gevraagd voor het uitvoeren van aanpassingswerken aan het stadspark in het stadscentrum.

  • HEBBELINCK, K., 2012: Eduard Keilig (1827-1895) en de Belgische tuin- en landschapsarchitectuur van de 19de eeuw, onuitgegeven doctoraatsverhandeling, Gent, p. 33-34.LEFEVER F.A. 1987: De Leuvense tuinarchitectenfamilie ROSSEELS, Meer Schoonheid 34/3, 65-73; 34/4, 99-107.
  • LEFEVER F.A. 1987: De Leuvense tuinarchitectenfamilie ROSSEELS, Meer Schoonheid 34/3, 65-73; 34/4, 99-107.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Brugse geplantsoeneerde stadsomwalling

Bargeweg, Begijnenvest, Boeveriestraat, Boninvest, Buiten Boeverievest, Buiten Smedenvest, Buiten de Smedenpoort, Ezelpoort, Ezelstraat, Filips de Goedelaan, Gentpoortstraat, Gentpoortvest, Gistelse Steenweg, Graaf Visartpark, Guido Gezellelaan, Hendrik Consciencelaan, Hoefijzerlaan, Katelijnestraat, Katelijnevest, Kazernevest, Ketsbruggestraat, Kruisvest, Lange Vesting, Langestraat, Oude Vestingstraat, Scheepsdalelaan, Singel, Smedenstraat, Van Voldenstraat, Werfstraat (Brugge)
De geplantsoeneerde Brugse vesten vormen een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse wandelpromenade aangelegd bovenop de oorspronkelijke stadsverdedigingsstructuren. Ze omringen de historische binnenstad met een eivormig tracé.


Huis Dujardin

Garenmarkt 10 (Brugge)
Complex opgetrokken op U-vormige plattegrond rondom het voormalige "Huis Dujardin".


Kasteel Bloemendale

Stationsstraat 70 (Beernem)
Kasteel gebouwd in 1878 naar ontwerp van architect Louis Delacenserie, geïnspireerd op de Brugse baksteengotiek en de traditionele bak- en zandsteenstijl.


Kasteel van Bellem met park

Mariahovelaan 2-4, 4A (Aalter)
Het omgrachte kasteel Mariahove werd begin 19de eeuw heropgebouwd door de industrieel J.-L. van Caneghem. Het werd in de periode 1855-1860 in neoclassicistische stijl aangepast naar ontwerp van Bruno Renard. Het omringende park in landschappelijke stijl werd aangelegd in de tweede helft van de 19de eeuw. De ronde duiventoren is afgedekt met een achtkantige leien spits met windwijzer met duif en klimt vermoedelijk op tot de 16de eeuw.

Uitvoerder van

Kasteelpark Het Hamel

Burggrachtstraat 20-21 (Lummen)
Park in landschappelijke stijl uit 1862-1888 van dendrologisch belang. Aangelegd op een oude site, na een blijkbaar niet uitgevoerd ­ ont­werp van Jean Gindra en een vermoedelijk wel gerealiseerd plan van 'jardinier-paysa­giste Creten' uit 1866.


Thema's

Ontwerper van

Gentpoortvest

Koningin Astridpark