Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 30986   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/30986

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Passendale staat op de Passendaleplaats, ten noordwesten van de ingang van de Sint-Audomaruskerk, net buiten de ommuring van het kerkhof.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument militaire en burgerlijke slachtoffers

Passendaleplaats zonder nummer (Zonnebeke)
Het gedenkteken voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van Passendale staat op de Passendaleplaats, ten noordwesten van de ingang van de Sint-Audomaruskerk, net buiten de ommuring van het kerkhof.