Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
33377
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/33377

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 22. Halfvrijstaande woning begonnen n.o.v. A. Van Coillie (Roeselare) van 1935 (funderingen), waarna, naar verluidt, nieuw ontwerp van J. De Bruycker (Roeselare) van 1936. Omgevende tuin n.o.v. A. Rousseau -nog gr.m. als verlengstuk van architecturale vormgeving; hek en buisleunignen tussen uitgebouwde plint van woning en gecementeerde muur met pijler (fig. 297). Woning bestaande uit kubusvoAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Spinnersstraat 22 (Roeselare)
Halfvrijstaande woning begonnen naar ontwerp van Alfons Van Coillie (Roeselare) van 1935 (funderingen), waarna, naar verluidt, nieuw ontwerp van Joseph De Bruycker (Roeselare) van 1936. Omgevende tuin naar ontwerp van André Rousseau -nog grosso modo als verlengstuk van architecturale vormgeving; hek en buisleunigen tussen uitgebouwde plint van woning en gecementeerde muur met pijler.