Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Zonnebeke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
34096
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/34096

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het kasteel werd opgetrokken circa 1924 in opdracht van de familie Iweins met gebruik van bakstenen uit de eigen steenbakkerij; daarnaast werden hergebruikte bouwmaterialen zoals Atrechtse zandsteen en oude baksteen afkomstig van de voormalige abdij, aangewend voor de wederopbouw, dit in combinatie met het 'moderne' materiaal, beton. De verschillende componenten van het oorspronkelijke domein - met name kasteel, conciërgewoning, hengelhuisje, erf met nutsgebouwen, vijver, omheiningsmuur met ingangspoorten - bleven intact bewaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteeldomein van Zonnebeke

Berten Pilstraat 5A (Zonnebeke)
Het kasteel werd opgetrokken circa 1924 in opdracht van de familie Iweins met gebruik van bakstenen uit de eigen steenbakkerij; daarnaast werden hergebruikte bouwmaterialen zoals Atrechtse zandsteen en oude baksteen afkomstig van de voormalige abdij, aangewend voor de wederopbouw, dit in combinatie met het 'moderne' materiaal, beton. De verschillende componenten van het oorspronkelijke domein - met name kasteel, conciërgewoning, hengelhuisje, erf met nutsgebouwen, vijver, omheiningsmuur met ingangspoorten - bleven intact bewaard.