Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistische burgerhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 35256   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/35256

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Twee in kern tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmende breedhuizen van vier bouwlagen onder een doorlopend kunstleien zadeldak, met oorspronkelijk bepleisterde lijstgevels in classicistische stijl die beide bekroond worden door een gevelbreed fronton met oculus.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistische burgerhuizen

Oude Markt 30-31 (Leuven)
Twee in kern tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmende breedhuizen van vier bouwlagen onder een doorlopend kunstleien zadeldak, met oorspronkelijk bepleisterde lijstgevels in classicistische stijl die beide bekroond worden door een gevelbreed fronton met oculus.