erfgoedobject

Classicistische burgerhuizen

bouwkundig element
ID
42193
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42193

Juridische gevolgen

Beschrijving

Twee in kern tot het derde kwart van de 18de eeuw opklimmende breedhuizen van vier bouwlagen onder een doorlopend kunstleien zadeldak, met oorspronkelijk bepleisterde lijstgevels in classicistische stijl die beide bekroond worden door een gevelbreed fronton met oculus.

Nummer 30, in 1950 onder leiding van L. Dierickx gerestaureerd, wordt gekenmerkt door een drie traveeën brede, hardstenen pui in Lodewijk XV-stijl met een geprofileerde puilijst, spiegelboogvormige muuropeningen, spiegels in de borstweringen van de vensters, en een deur die van een waaiervormig bovenlicht gescheiden is door middel van een licht gebogen kalf met rocaillemotief, en gevat is in een omlijsting met kwarthol geprofileerd beloop, neuten en rocaillesluitsteen. De bovenbouw telt in de tweede en derde bouwlaag telkens twee vensters in geriemde hardstenen omlijstingen, en in de bovenste bouwlaag drie traveeën met één venster in een hardstenen omlijsting tussen twee kleinere vensters in een zandkalkstenen negblokomlijsting. Het oculus in het bekronende fronton is blind.

Nummer 31, in 1948 gerestaureerd onder leiding van Fr. Vandendael, telt vier traveeën onder een zadeldak met aandak en twee dakkapellen, en heeft een hardstenen pui met spiegels in de borstweringen en een aparte toegang tot de wooneenheden boven de handelsruimte. Typerend is de classicerende bovenbouw die als lisenengevel is opgevat met een platte banddecoratie en een fronton met vaasbekroning, vlak omlijste vensters met in de derde en vierde bouwlaag gietijzeren parapets en natuurstenen spiegels in de borstweringen. De tweede travee is voorzien van blindvensters in de tweede en derde bouwlaag.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 106575 (bouwvergunning 06.10.1950); dossier 106143 (bouwvergunning 30.09.1948).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Classicistische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42193 (Geraadpleegd op 25-06-2021)