Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 04-08-2011 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Meeuwen-Gruitrode
Deelgemeente Meeuwen
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer (Meeuwen-Gruitrode)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/72040/110.1
  • OL002880

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Kerkplein zonder nummer, Meeuwen-Gruitrode (Limburg)

De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1367. Het gebouw is in kern een gotische kruisbasiliek uit eind 15de eeuw; uit deze periode dateren de middenbeuk, de toren en het transept. De toren is van het Brabants-Kempische type.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Martinus met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken.

Waarden

De gotische en neogotische parochiekerk Sint-Martinus, deels naar ontwerp van architecten H. Martens, V. Lenertz en K. Gessler, is beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

ligt in het oorspronkelijke, gotische bedehuis uit de 15de-16de eeuw, met in de 19de eeuw verbrede zijbeuken en in 1910 opgehoogde toren, alsook in de door bevolkingstoename noodzakelijke uitbreiding in 1934.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: ligt in de restauratie en de vergroting van de Sint-Martinuskerk door de Maaseikse stadsarchitect Karel Gessler, waarbij de oorspronkelijke traditionele elementen als spitsbogen en baksteenmateriaal in een vernieuwde context werden omgezet en voor de gewelfstructuur het modernere gewapende beton werd aangewend.

artistieke waarde

ligt in de rijke stoffering van de kerk, vooral de opmerkelijke beeldenschat uit diverse eeuwen en het in 1808 door J. Binvignat (Maastricht) geleverde en later aangepaste orgel. Het betreft een zeer kwalitatief orgel met een grote zeldzaamheidswaarde. De verschijningsvorm van de 18de-eeuwse orgelkast met fors en breed uitgebouwde middentoren is typerend voor de Maas- en Rijnstreek. Uitzonderlijk is dat er zoveel historisch materiaal van het eigenlijke instrument relatief ongeschonden tot in onze tijd bewaard bleef.

sociaal-culturele waarde, volkskundige waarde

liggen in de eeuwenlange devotie van de gehele dorpsgemeenschap voor de patroonheilige, de Heilige Martinus, en de andere in de kerk aanbeden heiligenfiguren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.