Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kartuizerklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 36986   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/36986

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Resten van het voormalige kartuizerklooster uit de 16de eeuw, gerestaureerd in het begin van de 20ste eeuw in opdracht van kanunnik Thiéry.Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kartuizerij van Terbank

Bankstraat 75 (Leuven)
Resten van het voormalige kartuizerklooster uit de 16de eeuw, gerestaureerd in het begin van de 20ste eeuw in opdracht van kanunnik Thiéry.