Persoon

Spéder, Lucien

ID: 7278   URI: https://id.erfgoed.net/personen/7278

Beschrijving

Architect in het interbellum werkzaam in het Leuvense. Lucien Spéder was reeds tijdens de eerste wereldoorlog in Leuven betrokken bij de wederopbouw van de stad. De voor Leuven zeer gekende architect Spéder werkte in het interbellum exclusief samen met de minder bekende architect L. Vanderveken. Samen ontwierpen ze sociale woningbouw voor onder meer de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonovertrekken van Leuven.


Erfgoedobjecten

Ontwerper van

Modernistisch burgerhuis met praktijkruimte

Erasme Ruelensvest 97A, 99, 101 (Leuven)
Een opvallend modernistisch ontwerp van de architect Lucien Spéder uit 1937 omvat twee gezinswoningen, een praktijkruimte en een garage. De opdrachtgever is professor Colle, verbonden aan de Leuvense universiteit.


Kartuizerij van Terbank

Bankstraat 75 (Leuven)
Resten van het voormalige kartuizerklooster uit de 16de eeuw, gerestaureerd in het begin van de 20ste eeuw in opdracht van kanunnik Thiéry.


Burgerhuis In De Ploegh

Mechelsestraat 3, 5 (Leuven)
Drie bouwlagen en drie traveeën tellend volume met dubbelhuisopstand, dat wellicht opklimt tot de 16de of 17de eeuw en dat in 1752 werd verbouwd. De in 1928 toegevoegde poorttravee links ernaast vormt met zijn opmerkelijk Lodewijk XV-front een bijzonder harmonische voortzetting.


Achterhuis bij Tiensestraat 34

Muntstraat 27 (Leuven)
In wederopbouwstijl met neotraditionele inslag opgetrokken rijhuis van drie traveeën en twee bouwlagen naar ontwerp uit 1921 van architecten L. Spéder en J. Vanderveken.


Burgerhuis

Blijde-Inkomststraat 13 (Leuven)
Enkelhuis ontworpen in 1938 door architect L. Spéder in een 18de-eeuwse Frans geïnspireerde bouwtrant, met twee bouwlagen onder een pseudo-mandardedak met dakvensters.


Ensemble van woonwinkelhuizen

Bondgenotenlaan 46, 48 (Leuven)
Ensemble van in spiegelbeeld opgestelde woonwinkelhuizen met jaarstenen 1914/1921, door architecten L. Spéder en J. Vanderveken ontworpen met tweemaal twee bouwlagen en twee traveeën.


Wederopbouwpanden

Bondgenotenlaan 63, Lepelstraat 87 (Leuven)
Het ruime acht traveeën tellende hoekpand staat op naam van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken en draagt in de geveltoppen de jaartallen 1914/1921. Historiserende opstand met art deco inslag voor de detaillering.


Herenhuis met achterliggend appartementsgebouw

Bondgenotenlaan 111A, 111B, Lepelstraat 43 (Leuven)
Ruim herenhuis dat imponeert door zijn statig voorkomen in een mengstijl neorégence / neo-Lodewijk XV, ontworpen in 1928 door architect L. Spéder. Verder klein appartementsgebouw uit 1961. Woonblok en tui,n naar ontwerp van architect G. De Hens, vormen een markant en stilistisch homogeen voorbeeld van de zogenaamde expo ’58-stijl.


Burgerhuizen

Maria-Theresiastraat 93, 96, 98, 102 (Leuven)
Na de teisteringen van de Eerste Wereldoorlog heropgebouwde rijhuizen met drie bouwlagen en een eclectische gevelarchitectuur.


Conciërgewoning en restaurant

Bankstraat 77 (Leuven)
In 1924 naar de plannen van de architecten L. Spéder en J. Vanderveken opgetrokken conciërgewoning en restaurant bij het door pelgrims druk bezochte Mariapark van de paters kapucijnen, in een architectuur die overeenkomsten vertoont met de door dezelfde architecten gebouwde Voorzorgwijk.


Arbeiderscité Tolhuizenstraat

Gijzelaarsstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, Kaboutermansstraat 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, Tolhuizenstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 (Leuven)
De arbeiderscité aan de Tolhuizenstraat en Gijzelaarsstraat werd in het begin van de jaren 1930 in het kader van de krotopruiming opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen van Leuven. Het ontwerp was van de hand van de Leuvense architecten Lucien Spéder en J. Vanderveken.


Ensemble van het eclectische burgerhuizen

Leopold Vanderkelenstraat 39, 41, 43 (Leuven)
Homogeen ensemble dat volgens de bouwvergunning van 1922 en het ontwerp van de architecten L. Spéder en J. Vander Veken werd opgetrokken als twee woningen met gedeeltelijk winkel- en gedeeltelijk woonfunctie op de begane grond.


Wederopbouwburgerhuis

Monseigneur Ladeuzeplein 7, 7A (Leuven)
Door de architecten L. Spéder en J. Vanderveken ontworpen in 1921, met drie bouwlagen onder plat dak, drie ongelijke traveeën in de beneden- en twee in de bovenbouw.


Hoekhuis

Lakenweversstraat 1C, Naamsestraat 9 (Leuven)
Het in baksteen, similisteen en blauwe hardsteen opgetrokken geheel werd in 1920 ontworpen door L. Spéder en J. Vanderveken en heeft een decoratief uitgewerkte voorgevel met régence-inslag.


Handelspand in wederopbouwstijl

Naamsestraat 18 (Leuven)
Als breedhuis opgevat handelspand dat in 1922 in wederopbouwstijl gebouwd werd naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken.


Hoekhuis met Zeelstraat

Naamsestraat 20 (Leuven)
In 1922 naar de plannen van L. Spéder en J. Vanderveken gebouwd hoekhuis met drie traveeën aan de Naamsestraat, vier traveeën aan de Zeelstraat.


Twee stadswoningen naar ontwerp van L. Spéder

Naamsevest 112, 114 (Leuven)
Twee rijwoningen, in 1923 ontworpen door Lucien Spéder in een voor deze Leuvense architect typerende baksteenarchitectuur van cottage inslag.


Winkelhuis La Frégate

Oude Markt 3 (Leuven)
La Frégate werd naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken in 1922 heropgebouwd naar bestaand model: een drie traveeën en drie bouwlagen hoog breedhuis in neorenaissancestijl, 1691 gedateerd en getypeerd door een korfboogvormige winkelpui.


Hoekhuis

Oude Markt 16 (Leuven)
Hoekhuis dat in 1921 ontworpen werd door L. Spéder en J. Vanderveken, met drie bouwlagen onder een complexe dakstructuur, één travee aan de Oude Markt, een afgeschuinde hoektravee en drie traveeën in de Krakenstraat.


Burgerhuis naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken

Oude Markt 24 (Leuven)
Breedhuis dat in 1921 naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken werd opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen en opgevat is als een dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder een kunstleien zadeldak dat voorzien is van vier dakkapellen met frontonbekroning.


Handelspand van 1922

Parijsstraat 25 (Leuven)
Handelspand dat in 1922 gebouwd werd naar ontwerp van L. Speder en J. Vanderveken.


Hoekhuis met de Sint-Maartenstraat

Rijschoolstraat 26 (Leuven)
Ruime hoekwoning naar ontwerp van architecten L. Spéder en J. Vanderveken, opgetrokken in 1920 en een voorbeeld van eclectische wederopbouwarchitectuur met neo-Lodewijk XV-invloeden.


Hoekhuis annex herenwoning

Tiensestraat 15, 17 (Leuven)
Imposant hoekhuis annex herenwoning die in 1921 samen gebouwd werden naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken als Keurboekerij, getuige het tegeltableau op de afgeschuinde hoektravee.


Handelspand naar ontwerp van L. Spéder en J. Vanderveken

Tiensestraat 32 (Leuven)
Handelspand met neotraditionele trapgevel, in 1921 ontworpen als diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een leien zadeldak, met achteruitgang aan de Muntstraat.


Woon- en handelspand

Tiensestraat 68 (Leuven)
Woon- en handelspand in neorococostijl, drie bouwlagen onder schilddak met dakkapel, gevels opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen, in 1920 ontworpen door L. Spéder en J. Vanderveken.


Geheel van handelspanden

Tiensestraat 235, 237, 239, 241 (Leuven)
In 1939 naar ontwerp van architect Spéder gebouwd geheel van handelspanden met een twee bouwlagen hoge, gespiegelde lijstgevel in modernistische stijl, opgetrokken in gele baksteen en beton.


Reeks burgerhuizen in wederopbouwstijl

Tiensevest 44, 72, 94, 96, 142, 144, 164, 172 (Leuven)
Eclectische burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur, met karakteristieke verwerking van contrasterende materialen, gebouwd in de periode 1916-1929.


Stadswoningen in wederopbouwstijl

Vaartstraat 8, 10, 12, 14 (Leuven)
Wederopbouwarchitectuur gebouwd in de periode 1920-1922, samengesteld uit rijhuizen van drie bouwlagen en twee à drie traveeën, behalve nummer 12 met twee bouwlagen en vier traveeën en een uitgesproken neotraditioneel uitzicht.


Burgerhuizen in wederopbouwarchitectuur

Vital Decosterstraat 2, 3, 4, 12, 16 (Leuven)
Rijwoningen van drie tot vier bouwlagen onder mansardedak, met bak- of witstenen lijstgevels al dan niet met verwerking van blauwe hardsteen, voorbeelden van typerende wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I.


Hoeve Ravenstein

Jezus Eiklaan 121, 123, 125, 125A (Tervuren)
Ruime neotraditionele kasteelhoeve, naar ontwerp van architect L. Spéder in meerdere fasen gebouwd tijdens het interbellum.


Arbeiderswoningen, Voorzorgwijk

Bankstraat 110-128, Heilige-Geeststraat 68-80, Voorzorgstraat 1-39, 8-60 (Leuven)
De Voorzorgwijk omvat zes types arbeiderswoningen van doorgaans twee bouwlagen en twee traveeën in halfopen of gesloten bebouwing.


Arbeiderswoningen

Heilige-Geeststraat 108-148, 152-168 (Leuven)
Reeks van dertig, twee aan twee in spiegelbeeld gekoppelde arbeiderswoningen, onderbroken door de toegangspoort van het klooster van de paters Kapucijnen.


Arbeiderswoningen Sint-Servatiusstraat

Sint-Servatiusstraat 2-12, 3-11 (Leuven)
Zogenaamd verbeterd beluik in 1931-1932 opgericht door de Samenwerkende Maatschappij voor Goedkope Woningen en Woonvertrekken van Leuven. De eenzijdig bebouwde gang met elf woningen en poortgebouw werd opgetrokken in het kader van krotopruiming.


Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen

Brusselsestraat 69, Kapucijnenvoer 35, 37, 47, Minderbroedersstraat 12, 32 (Leuven)
De Sint-Rafaël- en Sint-Pietersziekenhuizen is de courante benaming voor de ziekenhuissite tussen Brusselsestraat, Kapucijnenvoer en Minderbroedersstraat. De oorsprong van het gebouwencomplex klimt op tot de eerste helft van de 19de eeuw.