Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vredegerecht en Politiecommissariaat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 37674   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/37674

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vredegerecht en politiecommissariaat behalve nummer 83, thans bioscoop volgens uithangbord. Oorspronkelijk schepenhuis, later stadhuis tot voor 1914 (nummer 89); te samen met aanhorigheden van respectievelijk enkelhuis (nummer 87) en poortgebouw (nummer 85, 83), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1924.


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Schepenhuis met aanhorigheden

Langestraat 83, 85, 87, 89 (Nieuwpoort)
Vredegerecht en politiecommissariaat behalve nummer 83, thans bioscoop volgens uithangbord. Oorspronkelijk schepenhuis, later stadhuis tot voor 1914 (nummer 89); te samen met aanhorigheden van respectievelijk enkelhuis (nummer 87) en poortgebouw (nummer 85, 83), naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1924.