Beschermd monument

Hoogmaalderij Hungaria: laad- en losinstallatie

Beschermd monument van 13-11-2002 tot heden
ID: 384   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/384

Besluiten

Kaapstander en laad- en losinstallaties van maalderijen in de Vaartkom
definitieve beschermingsbesluiten: 13-11-2002  ID: 3971

Beschrijving

De laad- en losinstallatie van de voormalige maalderij Hungaria, gelegen aan de Vaartkom te Leuven, is beschermd als monument.



Waarden

De laad- en losinstallatie van de voormalige maalderij 'Hungaria' is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als voorbeeld van een nog bewaarde betonnen laad- en losinstallatie voor granen, in 1941 ontworpen door de architecten P. en J. Stevens en van het type met open passerelverbinding en bedieningscabine bovenaan, opgericht op de kade van een havendok ter hoogte van een voormalige maalderij en dienend voor het lossen van schepen die de granen in bulk vervoerden; als object met belangrijke industrieel-archeologische signaalfunctie in de context van een binnenhaven omringd door bestaande en voormalige bedrijfsgebouwen.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoogmaalderij Hungaria nv

Baron D'Eynattenstraat 2, 4, 6, Engels Plein 13, 15, 17, Vaartkom 29, 31, 33, 35, 37 (Leuven)
Graanverwerkend bedrijf, U-vormig ingeplant rondom een binnenkoer omvatte het gebouwen voor ontvangst, kuisen, drogen, onderbrengen van de graangewassen, de eigenlijke molen, magazijnen en burelen en een laad- en losinstallatie.