Klooster en kapel van de zusters franciscanessen

Beschermd monument van 15-04-2009 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Lange Kongostraat, Pothoekstraat
Locatie Lange Kongostraat 21, Pothoekstraat 108, Pothoekstraat 110 (Antwerpen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11002/2246.1
  • OA003589

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Klooster, kapel en school van de zusters franciscanessen

Lange Kongostraat 21, Pothoekstraat 112, Antwerpen (Antwerpen)

Klooster en kapel van de zusters franciscanessen, missiezusters van Kongo, hier gevestigd sinds 1890, met een patronaat, bewaarschool, klooster en lagere school uit de jaren 1890-1899 door de architecten Henri Thielens, Jean Le Roij en Antoine Van den Berghe-Le Roy, en een neogotische kapel door Jules Bilmeyer uit 1910-1914.

Beschrijving

Het klooster en de kapel van de zusters franciscanessen te Antwerpen, zijn beschermd als monument.

Waarden

De kapel met voorbouw en klooster met inbegrip van de kloostermuur en de tuin van de zusters franciscanessen - missionarissen van Maria is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde:
De kloostersite refereert aan de geschiedenis van de zusters franciscanessen, die naast missionering ook catechese en onderwijs gaven in verpauperde stadswijken.

historische waarde

in casu stedenbouwkundige waarde:
De oprichting van het franciscanessenklooster in de Stuivenbergwijk houdt nauw verband met het ontstaan en de evolutie van de 19de-eeuwse gordel rond Antwerpen. Het Kongoblok met zijn voormalige kloostersite is één van de historisch ontwikkelde binnengebieden in Antwerpen-Noord.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De bouw van de kloostersite kadert in het katholiek réveil van de jaren 1884-1914. De laatneogotische kapel werd opgetrokken in 1910-1914 naar ontwerp van architect Jules Bilrneyer, adept van de academische neogotiek. Het concept is oorspronkelijk door de ongebruikelijke opbouw met volwaardig souterrain, de integratie van de kapel in de voorbouw van het klooster en de grote, verticaal uitgewerkte binnenruimte. De toepassing van moderne materialen en constructietechnieken is vernieuwend. De sobere afwerking past in de traditie van de orde en vertolkt de richtlijnen van het Archeologisch Congres van Mechelen van 1897. De in één adem met de kapel ontworpen voorbouw, de reeds bestaande doch geïntegreerde kloostervleugel, de kloostermuren en -tuin maken onlosmakelijk deel uit van het bouwkundig ensemble.

artistieke waarde

De bijzonder rijzige wandopbouw, de afwerking in imitatienatuursteen, de glas-in-loodpartijen op alle niveaus en de bekroning door middel van 35 vrijwel intact bewaarde gebrandschilderde ramen door het atelier Stalins & Janssens, resulteren met betrekking tot het kapelinterieur in een totaalkunstwerk dat het architecturale concept op subtiele doch correcte wij ze vervolledigt. Het "Orphéal", een register dat harpachtige klanken voortbrengt in het romantische orgel door Georges Cloetens, 1913, is een unicum in de orgelbouw.

sociaal-culturele waarde

De strenge en sobere architectuur van kapel en klooster leent zich voor uiteenlopende invullingen. In deze wijk waar groen bij zonder schaars is, vertegenwoordigt de kloostertuin een meerwaarde voor de buurt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.