Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteeldomein Het Prinsenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 42299   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42299

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Het Prinsenhof

Guldendal zonder nummer (Grimbergen)
Het eens zo machtige waterkasteel met omringend park en aanhorigheden was de verblijfplaats van de heren van Grimbergen. Het hof was gesitueerd ten zuiden van de abdij met wie ze sinds de 17de eeuw rechtstreeks verbonden waren door een dubbele dreef, heden Prinsenstraat.


Is de omvattende vaststelling van

Aanhorigheden van het Prinsenkasteel

Guldendal 20 (Grimbergen)
Paardenstallen, koetshuis en dienstgebouw van het prinsenkasteel; l-vormig volume opklimmend tot de 17de eeuw.


Ruïne van het Prinsenkasteel met gemeentelijk park

Guldendal 20-22, zonder nummer (Grimbergen)
Waterburcht van de heren van Grimbergen uit het vierde kwart van de 15de eeuw, rond 1610 omgebouwd tot 'huis van plaisantie' en na 1944 vervallen tot kasteelruïne; op heden geconserveerd als ruïne omgeven door gemeentelijk park met sporen in het microliëf van een klassieke Franse tuin van circa 13 hectare, aangelegd tijdens het derde kwart van de 18de eeuw; verbost tijdens de 19de eeuw.


Semi-gesloten hoeve van het Prinsenkasteel

Guldendal 22 (Grimbergen)
Semi-gesloten, voormalige hoeve van het Prinsenkasteel, opklimmend tot de 17de eeuw.