Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 42311   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/42311

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gebouw van het basilicale type op trapezoïdaal grondplan; vier traveeën aan de oostzijde uitlopend op een vierkant koor en aan de zuidzijde gecantonneerd door een zware toren. Interessant torenvolume in overgangsstijl (midden 13de eeuw).


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Jan de Doper

Wezerenstraat zonder nummer (Landen)
Gebouw van het basilicale type op trapezoïdaal grondplan; vier traveeën aan de oostzijde uitlopend op een vierkant koor en aan de zuidzijde gecantonneerd door een zware toren in overgangsstijl uit midden 13de eeuw.