Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gemeentepark met kasteel de Viron en bijgebouwen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
45017
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45017

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Centraal in de gemeente Dilbeek en ten noorden van de dorpskern met de kerk bevindt zich het voormalige kasteelpark dat dienst doet als gemeentepark met ten zuiden in het park de Sint-Alenatoren als overblijfsel van een voormalige waterburcht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gemeentepark met kasteel de Viron en bijgebouwen

Gemeenteplein 1, zonder nummer, de Heetveldelaan 6-12 (Dilbeek)
Centraal in de gemeente Dilbeek en ten noorden van de dorpskern met de kerk bevindt zich het voormalige kasteelpark dat dienst doet als gemeentepark met ten zuiden in het park de Sint-Alenatoren als overblijfsel van een voormalige waterburcht.

Is de omvattende vaststelling van

Kasteel de Viron en ijskelder

Gemeenteplein_01 1, de Heetveldelaan zonder nummer (Dilbeek)
Kasteel de Viron van 1862 naar ontwerp van architect Jean-Pierre Cluysenaar vandaag in gebruik als gemeentehuis.


Kasteelhoeve de Laiterie

de Heetveldelaan 6 (Dilbeek)
Voormalig neerhof horend bij het kasteel van Dilbeek dat in de 19de eeuw sterke aanpassingen onderging en in 1889 een nieuwe eclectische aankleding kreeg mogelijks naar ontwerp van architect Jean-Pierre Cluysenaar.


Koetshuis met paardenstallen

de Heetveldelaan 8-12 (Dilbeek)
Koetshuis met stallen en woning voor de koetsier of tuinman, ontworpen door Jean-Pierre Cluysenaar rond 1850.


Sint-Alenapark

Gemeenteplein 1 (Dilbeek)
Eclectisch kasteel met ijskelder gebouwd in 1862 naar ontwerp van architect J.P. Cluysenaar, gelegen in landschappelijk park, oorspronkelijk van 8 hectare, later vergroot tot 12,5 hectare; teruggaand op site van een middeleeuwse kasteelmotte, waarvan één van de torens van de oude burcht bewaard bleef als folly.


Sint-Alenatoren

Gemeenteplein zonder nummer (Dilbeek)
Kasteeltoren als overblijfsel van een oude waterburcht, gelegen op een eiland in een vijver in het gemeentepark.