Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Beschermd monument van 29-09-1999 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Westerlo, Herselt
Deelgemeente Westerlo, Herselt
Straat Rietstraat
Locatie Rietstraat zonder nummer (Westerlo)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13013/105.1
  • OA002909

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sluis- of stuwsysteem Trammetje

Rietstraat zonder nummer, Westerlo (Antwerpen)

Mobiele dam van circa 1874 naar ontwerp van P. Langerock.

Beknopte karakterisering

Typologiesluizen
Dateringderde kwart 19de eeuw
Betrokken personen

Beschrijving

De bescherming omvat set sluis- of stuwsysteem het Trammetje met inbegrip van de sluishoofden, de sporen, de gleuf en de lier.

Waarden

Het sluis- of stuwsysteem het Trammetje met inbegrip van de sluishoofden, de sporen, de gleuf, de lier is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde, volkskundige waarde

Als voorbeeld van een mobiele dam als sluis- of stuwsysteem met een oorspronkelijke en unieke typologie, horende bij het kasteeldomein van de Prins de Mérode, in 1874 geconstrueerd met onder andere een ijzeren geklonken vakwerkbalk en bedoeld om het waterpeil van een rivier - in casu de Nete - zo te beheersen dat een belangrijke landbouwactiviteit, namelijk het hooien, twee maal per jaar kon gebeuren, dat de kasteelvijver kon gereinigd worden en dat de scheepvaart op de Nete zo kon geregeld worden dat het fluviale transport van de ijzerertswinning in het Netedal kon verzekerd blijven om aldus een belangrijke rol te spelen in het lokale en regionale economische en sociale leven temeer daar de plaatselijke bevolking deelnam aan de bediening van het 'trammetje'.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.