Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus

Beschermd monument van tot heden

ID
4640
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4640

Besluiten

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 21-04-2010  ID: 4704

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de parochiekerk Sint-Carolus Borromeus en het omliggend kerkhof, met ereperk ingericht voor de oud-strijders van de twee wereldoorlogen.Waarden

De parochiekerk Sint-Carolus Borromeus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De neogotische Sint-Carolus Borromeuskerk te Westerlo-Heultje, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock is één van de zeldzame exemplaren in de provincie Antwerpen ontworpen door een Sint-Lucasarchitect en vertoont in bepaalde kenmerken visies eigen aan de Sint-Lucas beweging. Het oorspronkelijke planconcept van eind 19de eeuw, een éénbeukige kruiskerk met toren, koor en kerkhof, bleef gaaf bewaard. Zowel binnen de 19de-eeuwse kerkbouw als binnen het kerkelijk totaal oeuvre van P. Langerock is hier sprake van een vrij zeldzaam architectuurconcept wat zich vooral uit in de plattegrond, het kleinschalige type van een éénbeukige kruiskerk, de aandacht voor zichtbare materialen en structuren zoals de tegelvloer en de ziende kap. Naast zijn voorkeur voor de Brabantse gotiek, liet Langerock zich tevens sterk beïnvloeden door de lokale gotische architectuur. Zo refereert de afwisseling van bakstenen metselwerk met zandsteen aan de laatmiddeleeuwse baksteengotiek in de Kempen. De voor bescherming voorgestelde afbakening omvat de kerk met omhaagd kerkhof; elementen zoals het kerkhof zijn inherent aan het toenmalige kerkconcept en maken intrinsiek deel uit van het geheel.

artistieke waarde

De neogotische Sint-Carolus Borromeuskerk te Westerlo-Heultje (1896-1898) behield haar oorspronkelijk planconcept, een éénbeukige kruiskerk, uitgevoerd met een opvallend goede verhouding tussen de diverse volumes. Het interieur wordt gekenmerkt door een eenvoudig vanuit en in harmonie met het kerkgebouw bedacht geheel van binnenarchitectuur, afwerking, beeldhouwwerk en meubilair.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Carolus Borromeus met kerkhof

Heultjedorp 2 (Westerlo)
Vrijstaande kerk in neogotische stijl, gebouwd in 1896-1898 naar ontwerp van P. Langerock; aan de noord-, oost- en zuidzijde een ommuurd kerkhof.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.