Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
47258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/47258

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur. Grotendeels daterend uit begin 13de eeuw (overgangsstijl) en grondig gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Pieterskapel met necropolis, kerkhof en kerkhofmuur

Pastorijstraat zonder nummer (Tienen)
Kapel opgetrokken uit kwartsiet van Overlaar op basilicaal grondplan, grotendeels daterend uit begin 13de eeuw en grondig gerestaureerd in de loop van de 20ste eeuw.