Beschermd monument

Parochiekerk van het Heilig Hart met tuintjes

Beschermd monument van 10-05-1999 tot heden
ID: 5000   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5000

Besluiten

Parochiekerk Heilig Hart met omringende tuintjes en afsluitingen
definitieve beschermingsbesluiten: 10-05-1999  ID: 3407

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de neogotische parochiekerk van het Heilig Hart, opgericht in 1903-1907 naar een ontwerp van architect Pieter-Jozef Taeymans.Waarden

De parochiekerk van het Heilig Hart met omringende tuintjes en afsluitingen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De waarde van de Heilig Hartkerk ligt besloten in de historische context van haar ontstaansgeschiedenis: de industriële expansie, de demografische groei, de snelle uitbreiding van de verstedelijkte kern die zich naar het einde van de 19de eeuw duidelijk manifesteerden en waaruit de noodzaak van een tweede stadsparochie met kerk voortkwam. Samen met de aanpalende pastorie (1908, naar ontwerp van J. Taeymans), de voorlopige kerk (1895, aangepast in 1909 door J. Taeymans), de voormalige parochiale meisjesschool (1906-1907) en de omringende huizen werd hier begin 20ste eeuw een homogene wijk gecreëerd met de Heilig Hartkerk als centrum.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Heilig Hartkerk in Turnhout, het laatste werk van provinciaal architect P.J. Taeymans, ontworpen in 1898-1900 door Petrus Jozef, uitgevoerd in 1903-1907 onder leiding van zijn zoon Jules, getuigt van een grondige kennis van de neogotiek, gefundeerd op een streng archeologische vorming. Binnen de gegeven ruimtelijke en financiële mogelijkheden ontwierp P.J. Taeymans een stijlvol laat-neogotisch kerkgebouw, met talrijke verwijzingen naar de Brabantse gotiek. De architectuur-historische waarde uit zich in de gaafheid van het ensemble: de harmonische samenhang van exterieur en interieur, het evenwichtig uitgewerkt grondplan, de ranke opbouwen de integrale neogotische stoffering. De omringende tuintjes en afsluitingen maken intrinsiek deel uit van het geheel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk van het Heilig Hart

Kerkplein 1 (Turnhout)
Georiënteerde, vrijstaande neogotische kruisbasiliek naar ontwerp van architect P.J. Taeymans, gebouwd in 1903-1907.