Beschermd monument

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Beschermd monument van tot heden

ID
5121
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5121

Besluiten

Gebouwen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1938  ID: 28

Beschrijving

De metropolitaanse kerk Sint-Rombouts te Mechelen, ook wel (verkeerdelijk) Sint-Romboutskathedraal genoemd, is beschermd als monument.Waarden

De kerk van Sint-Rumoldus is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Metropolitaanse kerk Sint-Rombouts

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)
Parochiekerk opgetrokken vanaf de 13de eeuw en ingeplant in de stadskern, de monumentale westertoren domineert het stadsbeeld.

Is de omvattende bescherming van

Muurschilderingen Sint-Romboutskerk

Sint-Romboutskerkhof zonder nummer (Mechelen)
Op de oostelijke muur van het zuidertransept zijn in de gotische spaarnissen fragmenten bewaard van de middeleeuwse beschildering.