Beschermd monument

Sint-Augustinuskerk

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden

ID
5180
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5180

Besluiten

Gebouwen en bomen in de provincie Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 30

Beschrijving

De Sint-Augustinuskerk te Antwerpen, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Augustinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sint-Augustinuskerk

Kammenstraat 73 (Antwerpen)
Voormalige kloosterkerk van de augustijnen-observanten; sedert 1803 hulpkerk van Onze-Lieve-Vrouw, later parochiekerk, tot 1973. Restauratie tot internationaal muziekcentrum AMUZ door het Architectenbureau Vanhecke & Suls, in 1999-2011.

Is de omvattende bescherming van

Traditioneel diephuis met barokpoort

Everdijstraat 8 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met gecementeerde puntgevel en markante vroeg-barokke poort uit het eerste kwart van de 17de eeuw.