Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Sint-Elisabethgasthuis, Kleine Nete, woningen met tuinen en stadsomwalling

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
5410
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5410

Besluiten

Geografisch pakket Herentals
definitieve beschermingsbesluiten: 11-09-1979  ID: 1324

Beschrijving

Het beschermde stadsgezicht omvat het Sint-Elisabethgasthuis, de restanten van de stadsomwalling in een meander van de Kleine Nete en de woningen aan de overzijde van de Kleine Nete, namelijk het Hof Le Paige en de herberg in neotraditionele stijl met de omringende tuinen.

De zuidelijke afbakening van het stadsgezicht loopt door het domein van het Sint-Elisabethgasthuis en wordt begrensd door de noordzijde van de ziekenhuisvleugel van 1938. Aan de westzijde van de spoorlijn loopt de grens meer zuidelijk om de beboste percelen ten zuiden van de stadsomwalling te omvatten en aan de noordwestelijke zijde tot de overkant van de Kleine Nete te reiken. Ten noorden maken het Hof Le Paige met omringend park, waarin de vijver een restant van de stadsomwalling vormt, en aan de overzijde van de Nederrij de herberg deel uit van het stadsgezicht, net als het deel van de Kleine Nete aan de zuidzijde van de tuin rond de herberg.Waarden

Het geheel gevormd door het oud gasthuis, de kleine Nete, de woningen over de kleine Nete met de daarbij horende tuinen, en de feodale motte is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Domein Hof Le Paige

Nederrij 135 (Herentals)
Alleenstaand landhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl van 1892 met omliggend park afgesloten door een hek.


Herberg in neotraditionele stijl

Nederrij 98 (Herentals)
Vermoedelijk de voormalige herberg 't Engels Hof, circa 1900 als conciërgewoning en koetsiershuis bij het Hof Le Paige gevoegd en uitgebreid met stallingen.


Ziekenhuis Sint-Elisabeth

Nederrij 133, 133A (Herentals)
Complex geheel met diverse ziekenhuisvleugels en oude gasthuisgebouwen in gebruik als kantoren van het O.C.M.W., ingeplant op de oever van de Kleine Nete.