Parochiekerk Sint-Bavo: transept

Beschermd monument van 11-06-1976 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boechout
Deelgemeente Boechout
Straat Sint-Bavoplein
Locatie Sint-Bavoplein zonder nummer (Boechout)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11004/103.1
  • OA001230

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Bavo

Sint-Bavoplein zonder nummer, Boechout (Antwerpen)

De parochiekerk Sint-Bavo in zijn huidige vorm is in het centrum van de gemeente Boechout een markant gegeven. Oudste gedeelten van het kerkgebouw zijn het 15de-eeuwse koor en 17de-eeuwse transept.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument van het transept is een uitbreiding van de bescherming van het koor van de kerk bij koninklijk besluit van 30 mei 1936.

De bescherming werd op 5 juli 1996 bij ministerieel besluit nogmaals uitgebreid, tot het volledige gebouw.

Waarden

De rangschikking als monument van het koor van de Sint-Bavokerk wordt uitgebreid tot de dwarsbeuk omwille van het algemeen belang.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.