Beschermd monument

Vleeshuis

Beschermd monument van 06-02-1936 tot heden

ID: 5646   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5646

Besluiten

Openbare en religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1936  ID: 10

Beschrijving

De bescherming omvat het 16de-eeuwse Vleeshuis.Waarden

Het Vleeschhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu kunstwaarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vleeshuis

Vleeshouwersstraat 38 (Antwerpen)
Halle in gotische stijl gebouwd door het gilde van de Beenhouwers in 1501-1504, naar en ontwerp van bouwmeester Herman de Waghemakere. Aangekocht door de Stad Antwerpen in 1899, en na restauratie door stadsbouwmeester Alexis Van Mechelen heropend als Museum van Oudheden in 1913.