Beschermd monument

Rockoxhuis

Beschermd monument van tot heden

ID
5684
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/5684

Besluiten

Woning Rockox
definitieve beschermingsbesluiten: 09-10-1948  ID: 232

Beschrijving

De bescherming omvat de 17de-eeuwse patriciërswoning Rockoxhuis, waartoe ook de binnenplaats en binnentuin behoren.Waarden

De huizen (Rockox) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Rockoxhuis

Keizerstraat 10-12 (Antwerpen)
Voormalige patriciërswoning van burgemeester Nicolaas Rockox (1560-1640), die in 1603 het huis "Sint-Jacob" of "Den Gulden Rinck" en het aanpalende huis kocht, en beide panden herbouwde tot een geheel in renaissancestijl. Restauratiewerken door Jules en Edouard Bilmeyer in 1916-1919, en door Joseph Louis Stynen en Richard De Bruyn in 1974-1977.