Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Heilige Geestkapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 60145   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/60145

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Thans gedeelte van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo. De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit godshuis was in 1345-1346 ten behoeve van de armen gesticht.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Heilige Geestkapel

Kerkstraat 42 (Dendermonde)
Thans gedeelte van het klooster van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo. De Heilige Geestkapel maakte deel uit van het Heilige Geesthuis. Dit godshuis was in 1345-1346 ten behoeve van de armen gesticht.