Premonstreitcollege: historisch complex en pomp

Beschermd monument van 16-10-2009 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 61 (Leuven)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/368.1
  • OB001839

Is de omvattende bescherming van

College van Premonstreit

Naamsestraat 61, Leuven (Vlaams-Brabant)

Opgetrokken in 1753-1755 in vroege Lodewijk XV-stijl, vertoont het college typologisch een karakteristieke configuratie met achteruit gelegen collegevleugel, ingeplant aan een rechthoekig voorplein met dienstgebouwen en van de straat afgesloten door een muur met toegangspoort.

Waterpomp

Naamsestraat zonder nummer, Leuven (Vlaams-Brabant)

Hardstenen pomp uit de eerste helft van de 18de eeuw, in Lodewijk XV-stijl gedecoreerd.

Beschrijving

De bescherming als monument van de voorgevel van het Premonstreitcollege, of College Der Norbertijnen, wordt uitgebreid naar het ganse historische collegecomplex met inbegrip van de pomp aan de Naamsestraat.

Waarden

De bescherming als monument van de voorgevel van het voormalig College Der Norbertijnen (thans Instituut Voor Natuurkunde) wordt uitgebreid naar het ganse historische collegecomplex met inbegrip van de pomp aan de Naamsestraat omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

ingeplant in de historisch belangrijke Naamsestraat, gaat de origine van dit college terug tot zijn stichting in 1571: een gezamenlijk project van de premonstratenzerabdijen van Averbode, Park, Grimbergen en Ninove - kort nadien bijgetreden door nagenoeg al de overige Belgische abdijen - die op deze locatie een college oprichtten, bestemd voor de huisvesting en de vorming van de kanunniken. Herbouwd in 1753-1755, vermoedelijk naar ontwerp van de lekenbroeder van Averbode, Grégoire Godissart (1708-1780), werd het na de Franse periode vanaf 1818 herbestemd als 'Instituut voor Natuurkunde' - een functie die het tot op heden ononderbroken wist te behouden - en als wetenschappelijke instelling in de 20ste eeuw verder uitgebreid.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: typologisch en architecturaal vormt het een bijzonder representatief en zeldzaam gaaf bewaard voorbeeld van college met - op de verdwenen tuin na -, in navolging van het Franse hotel de inplanting 'entre cour et jardin' van een vier bouwlagen hoge en dertien traveeën tellende, met schilddak afgedekte verblijfsvleugel, toegankelijk vanuit de Naamsestraat via een in de omlopende straatmuur opgenomen, plastisch uitgewerkte toegangs-poort en een voorplein met lage dienstgebouwen aan weerszij, het geheel opgetrokken in een laatbarok getinte Louis XV-stijl. Met zijn prestigieus voorkomen, effectvolle materialencontrast - rode baksteen, witte Gobertangesteen en blauwe hardsteen - en hiërarchische gebouwenopstelling, heeft het een belangrijke impact op het straatbeeld. De sierlijke hardstenen Louis XV-pomp aan de Naamsestraat vormt door zijn vormgeving en inplanting visueel en ruimtelijk één geheel met het college. In de gemoderniseerde hoofdvleugel, waarvan de voorgevel reeds beschermd is als monument, bewaart de benedenverdieping nog zijn gewelven - al of niet gestuct en door pijlers geschraagd -, deuromlijstingen en houten paneeldeuren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.