Beschermd monument

Mercator-Orteliushuis

Beschermd monument van 08-02-1946 tot heden

ID
6198
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6198

Besluiten

Mercator-Orteliushuis
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 139

Beschrijving

Het Mercator-Orteliushuis is beschermd als monument.Waarden

Het gebouwencomplex is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Mercator-Orteliushuis

Kloosterstraat 15-17 (Antwerpen)
Mercator-Orteliushuis, mede genoemd naar de Antwerpse cartograaf en geograaf Abraham Ortelius die hier zou gewoond hebben. Traditioneel herenhuis volgens dateringen in kern opklimmend tot 1547 en 1555, uitgebreid met de laat-barokke oostvleugel in 1698.