Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Neobarok woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 64989   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/64989

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

★ Nr. 2/ Dijver. "DIT IS IN / GROENINGHE" cf. cartouches. Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie trav. en drie bouwl. onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één trav. waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverd. gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker. In 1902, aankoop door S


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Neobarok woonhuis

Eekhoutstraat 2 (Brugge)
Beeldbepalend, neobarok breedhuis van vier + drie traveeën en drie bouwlagen onder leien zadeldak; deels aanpalend en vooruitspringend op de nieuwe rooilijn, hoekpand van drie + één travee waarvan de onderbouw echter opgevat is als open voetgangersgalerij en de bovenverdieping gemarkeerd wordt door een uitgewerkte erker.