Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID: 65087   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65087

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Neoromaanse kerk van 1841-1848, met 12de-eeuwse romaanse toren. De kerk is niet georiënteerd, het koor ligt aan de westzijde. De kerk is nog omgeven door het kerkhof. Het kerkhof is omgeven door een beukenhaag en door een omheining begroeid met klimop.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Parochiekerk Sint-Gertrudis

Bovekerkestraat zonder nummer (Koekelare)
Neoromaanse kerk van 1841-1848, met 12de-eeuwse romaanse toren. De kerk is niet georiënteerd, het koor ligt aan de westzijde. De kerk is nog omgeven door het kerkhof. Het kerkhof is omgeven door een beukenhaag en door een omheining begroeid met klimop.


Is de omvattende vaststelling van

Orgel kerk Sint-Gertrudis

Bovekerke (Koekelare)
In de doksaalbalustrade is thans nog het frontpaneel aanwezig van een voormalige orgelkast. Over dit orgel - mogelijks een vroeg-19de-eeuws instrument - zijn geen gegevens bekend. In het derde kwart van de 19de eeuw zijn er werken uitgevoerd door Petrus Albertus Loncke (Hoogstade): renovatie of nieuw orgel? Dit werk is verloren gegaan WO I. In 1929 werd een nieuw orgel gebouwd door Jos. en Pieter Loncke (Esen).