Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Zink

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 65557   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/65557

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kasteeldomein met ruim 1 kilometer lange oude dreef vanaf het kasteel westwaarts voerend naar de verdwenen vroegere parochiekerk aan de Torrekensstraat. Kasteelgebouwen ingeplant in de oosthoek van het domein. Toegangspoort aan de straat met aanpalend gedeelte van de vroeger gesloten kasteelhoeve.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Zink

Zink 11-13 (Merelbeke)
Kasteeldomein met ruim 1 kilometer lange oude dreef vanaf het kasteel westwaarts voerend naar de verdwenen vroegere parochiekerk aan de Torrekensstraat. Kasteelgebouwen ingeplant in de oosthoek van het domein. Toegangspoort aan de straat met aanpalend gedeelte van de vroeger gesloten kasteelhoeve.


Is de omvattende vaststelling van

Kasteeldreef Kasteel van Zink

Biest zonder nummer (Merelbeke)
Een zéér lange kasteeldreef van circa 800 meter verbindt het Kasteel van Zink met Biest. Deze straat was de verbindingsweg naar de verdwenen parochiekerk, deze stond op de plaats van de huidige begraafplaats langs de Torrekensstraat. De bomen zichtbaar vanaf Biest zijn opgaande bruine beuken en zijn aangeplant in de eerste 160 meter vanaf Biest. De boomsoorten in het verdere verloop van de dreef zijn ons nog niet bekend.