Beschermd monument

Bisschoppelijk Paleis

Beschermd monument van 02-09-1976 tot heden

ID: 6698   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6698

Besluiten

Geografisch pakket Antwerpen
definitieve beschermingsbesluiten: 02-09-1976  ID: 1020

Beschrijving

De bescherming omvat het volledige gebouwencomplex van het bisschoppelijk paleis.Waarden

Het volledig gebouwencomplex is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Bisschoppelijk Paleis

Schoenmarkt 2 (Antwerpen)
Bisschoppelijk Paleis in classicistische stijl uit 1779-1781. Provinciaal Gouvernement van Antwerpen vanaf 1830, met provincieraadzaal door de architect Eugène Gife uit 1878.