Beschermd cultuurhistorisch landschap

Bos van Ranst

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
6949
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/6949

Besluiten

Bos van Ranst
definitieve beschermingsbesluiten: 22-11-1985  ID: 2113

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap omvat het Bos van Ranst te Oelegem. De als monument beschermde hoeve, het Drogenhof en Driepikkelhoeve maken deel uit van deze bescherming. Het als dorpsgezicht beschermde kasteel Zevenbergen grenst in het zuidwesten aan het bos van Ranst, maar behoort niet tot het beschermde landschap.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als landschap als volgt:

natuurwetenschappelijke waarde: het Bos van Zevenbergen en het Muizenbos vormen samen een zeer soortenrijk boscomplex. Vooral in het Muizenbos vinden we soorten die men elders in de Kempen nauwelijks vindt en die tot zuidelijk gelegen bostypes behoren. De meest bijzondere soorten zijn: zeegroene zegge (Carex flacca), stijve zegge (Carex hudsonii), herfststijloos (Colchium autumnale), gevlekte orchis (Orchis maculata), keverorchis (Listera ovata), waterviolier (Hottonia palustris), vogelmelk (Ornithogalum umbellatum), eenbes (Paris quadrifolia), adderwortel (Polygonum bistorta), heelkruid (Sanicula europaea), knolsteenbreek (Saxifragia granulata), kleine valeriaan (Valeriana dioca) en maagdenpalm (Vinca minor).

historische waarde: het gebied is een goed bewaard relict van het grootgrondbezit met landbouw en later ook bosbouw met jacht. Getuigen hiervan zijn onder meer het kasteel met parkbos, de oude gedeelten van het Muizenbos, de Gasthuishoeve, het Drogenhof en de Driepikkelhoeve.

esthetische waarde: de esthetische waarde wordt bepaald door de afwisseling van bossen met kleinschalige landbouwgebieden en de daarbij horende historische hoeven, wegen en dreven. Het geheel wordt nog niet ontsierd door storende visuele elementen.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000658, Bos van Ranst fase 2 (S.N., 1985).


Waarden

Het bos van Ranst is beschermd als landschap omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde:

historische waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bos van Ranst

Boerenkrijglaan, Driepikkelhoeveweg, Kastanjelaan, Schawijkstraat, Vaartstraat, Zakstraat (Ranst)
De ankerplaats Bos van Ranst wordt gekenmerkt door de esthetisch waardevolle afwisseling van bossen met kleinschalige landbouwgebieden en de daarbij horende historische hoeven, wegen en dreven. Het gebied vormt een goed bewaard relict van het grootgrondbezit met landbouw en later ook bosbouw met jacht. Opvallend in de ankerplaats is het domein van het kasteel Zevenbergen en de Kasteeldreef, die samen met de zuidelijker gelegen Schoolstraat de lijnrechte verbinding vormde tussen het kasteel en de Sint-Pancratiuskerk van Ranst. Het kasteel is ondertussen verdwenen. De omgrachting en bijgebouwen zijn nog wel bewaard. In de ankerplaats liggen ook de historische hoeves Gasthuishoeve, hoeve Drogenhof en Driepikkelhoeve. In het Muizenbos ligt nog een voormalige lusthofvijver met in de buurt ervan een gloriette (een prieeltje dat volledig door hagen wordt opgebouwd).

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Vaartstraat 116 (Ranst)
Bescheiden rechthoekige woning met stallingen aan noordwestzijde en bakhuisje aan noordzijde, gelegen binnen omhaagd domein.


Driepikkelhoeve

Driepikkelhoeveweg 2 (Ranst)
Hoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw; aan de rooilijn gelegen rechthoekig woonstalhuis met langsschuur aan noordoostzijde.


Gasthuishoeve

Schawijkstraat 109 (Ranst)
Hoeve met woonhuis uit de 17de of 18de en 19de eeuw, en rechthoekige langsschuur uit het eerste kwart van de 20ste eeuw aan noordzijde.


Hoeve Drogenhof

Schawijkstraat 107 (Ranst)
Hoeve uit het derde kwart van de 18de eeuw, bestaande uit woonstalhuis, langsschuur aan westzijde en bakhuis aan zuidwestzijde.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.