Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 69850   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/69850

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover , later hoofdgebouw van de R.M.T. en vervolgens van Oostende Lines.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover

Natiënkaai 5 (Oostende)
Voormalig Zeewezengebouw en inschepinghall voor de pakketboten naar Dover , later hoofdgebouw van de R.M.T. en vervolgens van Oostende Lines.