Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteeldomein Hof ter Linden

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 06-11-1981 tot heden

ID
7390
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7390

Besluiten

Geografisch pakket Edegem
definitieve beschermingsbesluiten: 06-11-1981  ID: 1739

Beschrijving

Deze bescherming betreft het kasteel Hof ter Linden met omringend park, omgrachting, vijver en toegangsdreef. Ook een groot deel van het omliggend terrein dat historisch tot het domein Hof ter Linden behoorde is beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (K.C.M.L.) motiveert de historische waarde van het monument als volgt: "als domein dat van bij de oprichting het kasteel omringt". De esthetische waarde wordt gemotiveerd "als park gevormd door een afwisseling bospartijen, grasland en vijvers met daarrond een markante reeks beelden."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, Beschermingsdossier DA000552, Monumenten en dorpsgezichten in Edegem, advies K.C.M.L. (1981).


Waarden

Het Kasteel Hof ter Linden met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van de toegangsdreef, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Beuken kruishaag Hof ter Linden

Drie Eikenstraat 13 (Edegem)
De gevlochten weerhaag van beuk (Fagus sylvatica) staat achter de hofgracht en sluit aan bij de westelijke remise van het kasteel Hof ter Linden.


Kasteel met park Hof ter Linden

Drie Eikenstraat 1-5 (Edegem)
Classicistisch kasteel gelegen in sterk beboomd domein binnen nagenoeg rechthoekige omgrachting.


Zomerlindendreef Hof ter Linden

Drie Eikenstraat 13 (Edegem)
De zomerlindendreef (Tilia platyphyllos) bevindt zich tussen de straat en de ingang van het kasteel Hof ter Linden. De dubbele dreef vormt de historische verbinding tussen het kasteel en de kerk en is tevens de ingang tot het kasteeldomein.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hof ter Linden

Edegem (Edegem)
Domein Hof ter Linden bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Edegem, in de rand van de stedelijke agglomeratie Antwerpen. Domein Hof ter Linden, voor het eerst vermeld in 1277, is een leen- en laathof van het voormalige gehucht Edegem en is gegroeid uit het zogenaamde ‘Ter Borcht’. Al snel overtrof het ‘Ter Borcht’ en groeide het uit tot het dorpskasteel. Het kasteel Hof ter Linden werd in zijn nog bewaarde vorm opgetrokken in 1770-1773 door Simon-Josephus de Neuf naar ontwerp van Coreblom.