erfgoedobject

Zomerlindendreef Hof ter Linden

landschappelijk element
ID: 131462   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131462

Juridische gevolgen

Beschrijving

De zomerlindendreef (Tilia platyphyllos) bevindt zich tussen de straat en de ingang van het kasteel Hof ter Linden. De dubbele dreef vormt de historische verbinding tussen het kasteel en de kerk en is tevens de ingang tot het kasteeldomein.

Historiek

Hof ter Linden werd voor het eerst vermeld in 1277. In de eerste helft van de 17de eeuw werd door Peter de Coster de Jonge een omwaterd hof van plaisantie gebouwd. Simon-Carolus de Neuf liet in 1756 de dubbele dreef tussen het hof en de kerk aanleggen. Het kasteel werd in zijn nog bewaarde classicistische vorm door Simon-Josephus de Neuf gebouwd in 1770-1773. De enkele dreef is reeds afgebeeld op de kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778).

Beschrijving

De dubbele dreef van opgaande zomerlinden heeft een lengte van 260 meter. De dreef tussen de Drie Eikenstraat en de ingang van het kasteel Hof ter Linden vormt de historische verbinding tussen het kasteel en de Sint-Antoniuskerk ten zuidoosten ervan. Het gebruik van een dreef is een traditionele manier om kasteel en kerk met elkaar te verbinden. De dreef heeft door haar omvang een beeldbepalend karakter in het centrum van Edegem. Ze vertoont een ruimtelijk-structurerende waarde omdat ze de toegang tot het kasteeldomein sterk accentueert. Deze dreef is aan de westelijke zijde nog niet ingesloten door bebouwing. Hierdoor ontstaat een uniek zicht op de relatie tussen kerk en kasteel in een verstedelijkte omgeving. Gelet op de locatie en de conditie van de dreef vormt ze een voorbeeld voor gelijkaardige locaties.

De stamomtrek van de twee eerste bomen in de dreef (de zogenaamde wachters of welkomstbomen) bedraagt 280 en 261 centimeter (gemeten op 1,50 meter hoogte, opname in 2009).

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA002503, Edegem, Hof ter Linden, zomerlindendreef (S.N., 2010).
  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden van Jozef Jean Fran├žois de Ferraris, opgesteld tussen 1770-1778, schaal 1:11.520.

Bron     : -
Auteurs :  Cox, Lise, Van der Linden, Geert, Wylleman, Linda
Datum  : 2014


Relaties

  • Is deel van
    Drie Eikenstraat

  • Is deel van
    Hof ter Linden

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zomerlindendreef Hof ter Linden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/131462 (Geraadpleegd op 12-08-2020)