Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Groot Vleeshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
75835
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/75835

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De stadsbouwmeester Gillis de Suttere maakte begin 15de eeuw de plannen om de eerste houten vleeshal te vervangen door het huidige gebouw van zandsteen. In 1449 vatte men achteraan in de hal de bouw aan van de kapel van de Heilige Hubertus en een sacristie of een vergaderzaal voor de nering der vleeshouwers.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Groot Vleeshuis en Galgenhuisje

Groentenmarkt 5-7, 11, zonder nummer (Gent)
Groot Vleeshuis, waarvan de plannen voor het huidige zandstenen gebouw dateren uit begin 15de eeuw naar ontwerp van stadsbouwmeester Gillis de Suttere ter vervanging van de eerste houten vleeshal. In 1449 vatte men achteraan in de hal de bouw aan van de kapel van de Heilige Hubertus en een sacristie of een vergaderzaal voor de nering der vleeshouwers. Nadien verder uitgebreid en verbouwd, huidige toestand dateert van de restauratie in 1912 onder leiding van E. Van Hamme. Voorgevel ten noorden met een merkwaardige trapgevel van twee traveeën en twee bouwlagen. Westelijke en oostelijke zijgevel van zestien traveeën. Tegen de oostgevel werden bij de restauratie de in 1884 gesloopte, 16de-eeuwse penshuisjes gedeeltelijk wederopgebouwd. Tegen de hoek van het Vleeshuis al in de middeleeuwen gebouwd cafeetje zogenaamd Galgenhuyseken, aangepast in 1783 en heden een bepleisterd en beschilderd hoekhuis van drie bouwlagen.

Is de omvattende vaststelling van

Muurschildering in de Sint-Hubertuskapel

Groentenmarkt 5-7, 11 (Gent)
In 1445 werd de zuidwestelijke zijde van het Groot Vleeshuis verlengd met drie traveeën als kapelruimte, die in 1828 geïntegreerd werd in de rest van het gebouw. Op de zuidwestelijke wand, boven de plaats waar vroeger het altaar stond, bevindt zich een muurschildering met de voorstelling van de Geboorte van Christus, voorheen toegeschreven aan Nabur Martins, gedateerd 1448.