Landhuis De Kluis op de hei

Beschermd monument van 03-02-1997 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Caputsteenstraat
Locatie Caputsteenstraat 73 (Mechelen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/12025/160.1
  • OA000436

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Landhuis De Kluis op de hei

Caputsteenstraat 73, Mechelen (Antwerpen)

Huidig L-vormig complex met woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen aan de straat en haakse zijvleugel van twee traveeën en twee bouwlagen in de tuin.

Beschrijving

De bescherming omvat het volledige L-vormige complex met hoektorentje.

Waarden

De Kluis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

"De Kluis op de hei" is, in tegenstelling tot de andere buitenplaatsen in de Mechelse stadsuitbreiding, gegroeid uit een 18de-eeuws landhuis en gaat als site terug op de verblijfplaats van de Onze-Lieve-Vrouwebroeders in de 13de eeuw. Interessant aan het buitengoed "De Kluis op de hei" is vooral het bouwhistorisch groeiproces waarbij een 18deeeuws, symmetrisch opgezet en naar de tuin gericht U-vormig complex, in twee entiteiten verdeeld werd, door een ingreep circa 1865 meer omvang en een voorgevel aan de straat kreeg en circa 1881 tot zijn huidig volume werd herleid. De latere aanpassingen zijn minder fundamenteel.

artistieke waarde

Van elke bouwfase bleven karakteristieke en duidelijk onderscheiden componenten bewaard, getuigend van een kunstzinnige benadering: uit de 18de eeuw de achterbouw aan de tuin met classicistische gevel, salon met zichtbare moerbalken, alsook het voormalig koetshuis met de stallingen; de voorbouw met intact bewaarde aankleding van de salons op de begane grond, zijnde representatief voor de inrichting van het betere burgerhuis in de periode omstreeks 1865; ook de sobere vormgeving van het exterieur, vermeerderd met een hoektorentje, is een bescheiden getuige van de toenmalige bouwtrant.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.