Villa Julia

Beschermd monument van 15-10-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Wetteren
Deelgemeente Wetteren
Straat Wegvoeringstraat
Locatie Wegvoeringstraat 21 (Wetteren)
Alternatieve naam Sint-Gertrudiscollege

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/42025/125.1
  • OO002657

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Gertrudiscollege

Wegvoeringstraat 21, Wetteren (Oost-Vlaanderen)

Het college gaat terug tot de oprichting van de "Middelbare School Sint-Pieter" en de bouw van vier klassen op 1 mei 1894 door de broeders van Scheppers achter een burgerhuis dat door de familie Belpaire ter beschikking was gesteld. In 1930 wordt de Villa Julia aangekocht van de familie Buysse als woonplaats voor de directeur.

Beschrijving

De bescherming omvat Villa Julia, deel van het Sint-Gertrudiscollege, de groenzone naar de straat toe en het hek.

Waarden

Villa Julia in neo-Vlaamse renaissancestijl met groenzone en hek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde, historische waarde

De villa werd gebouwd in 1894 door Alphonse Buysse, medestichter van de firma 'De molens van Wetteren'. Het glasraam in de traphal verwijst naar de bouwheer en zijn firma. Het pand vormt een representatief voorbeeld van evoluerende architectuur van 19de naar 20ste eeuw. Zowel het exterieur als interieur getuigen van de neo-Vlaamse renaissance. Het interieurschrijnwerk (binnendeuren, lambriseringen, parket, plafonds) is van de hand van Wetteraar Séraphin De Maertelaere. De stijlzuiverheid, de hoeveelheid oorspronkelijke interieurelementen en de uitzonderlijk hoge kwaliteit, tot op de slaapkamers en bediendevertrekken toe, maken het gebouw uitzonderlijk en bijzonder waardevol. Het interieur past volledig in, en is een getuige van, de culturele opvattingen van de bouwheer en de smaak van de burgerlijke middens in de 19de eeuw. De Villa Julia is een unieke getuige van de heropleving en de ontvoogdingsstrijd van de Vlaamse cultuur in de 19de eeuw (Vlaamse spreekwoorden, stijlkenmerken, portretten van historische figuren). De bewaarde groen/tuinzone en het smeedijzeren hek én poort maken integraal deel uit van het oorspronkelijke ontwerp en getuigen van de oorspronkelijke 19de -eeuwse aanleg en afsluiting van het perceel.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.