Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Assenede
Deelgemeente Bassevelde
Straat Dorp
Locatie Dorp zonder nummer (Assenede)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/43002/105.1
  • 4.01/43002/134.1
  • OO000476

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Dorp zonder nummer, Assenede (Oost-Vlaanderen)

Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein, door haar juiste oriëntatie hier ongebruikelijk met het koor naar het plein gericht.

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument. De toren van de parochiekerk is als sinds 3 juli 1942 beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke en historische waarde van de kerk als volgt gemotiveerd: als baksteenbouw, in kern tweede helft 13de - begin 14de eeuw (transept, middentoren en traptorentje), met vroeg 14de-eeuws koor en overwelving van de middenbeuk, vernieuwde bedaking van de benedenkerk uit het tweede kwart van de 18de eeuw en verlening met drie traveeën naar het westen in het tweede kwart van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000667, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (S.N., 1981).

Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (uitbreiding van koninklijk besluit van 3 juli 1942) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.