Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden

ID
7989
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7989

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, kerkhof en kerkhofomheining
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1696

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument. De toren van de parochiekerk is als sinds 3 juli 1942 beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke en historische waarde van de kerk als volgt gemotiveerd: als baksteenbouw, in kern tweede helft 13de - begin 14de eeuw (transept, middentoren en traptorentje), met vroeg 14de-eeuws koor en overwelving van de middenbeuk, vernieuwde bedaking van de benedenkerk uit het tweede kwart van de 18de eeuw en verlening met drie traveeën naar het westen in het tweede kwart van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000667, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (S.N., 1981).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (uitbreiding van koninklijk besluit van 3 juli 1942) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart met kerkhof

Dorp zonder nummer (Assenede)
Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein en omgeven door het kerkhof met omheining met ijzeren hekken op lage bakstenen voet tussen vierkante pijlers en haag aan de kerkhofzijde, en muur met spaarvelden aan de zuidzijde, naar ontwerp van architect O. Oosterlinck van 1905. Deze parochie werd in 1264 definitief onder het gezag van de bisschop van Doornik geplaatst en stilistisch zijn de oudste delen van de kerk met name de kruising met achtzijdige toren, het transept met traptorentje en de kern van vijf traveeën van het schip, in deze periode te situeren. Omhaagd en ommuurd kerkhof omheen de parochiekerk met een collectie aan voornamelijk 20ste-eeuwse graftekens en een neoclassicistisch bakstenen utilitair gebouw.