Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Beschermd monument van 22-09-1981 tot heden
ID: 7989   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7989

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart, kerkhof en kerkhofomheining
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1981  ID: 1696

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart is beschermd als monument. De toren van de parochiekerk is als sinds 3 juli 1942 beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de artistieke en historische waarde van de kerk als volgt gemotiveerd: als baksteenbouw, in kern tweede helft 13de - begin 14de eeuw (transept, middentoren en traptorentje), met vroeg 14de-eeuws koor en overwelving van de middenbeuk, vernieuwde bedaking van de benedenkerk uit het tweede kwart van de 18de eeuw en verlening met drie travee├źn naar het westen in het tweede kwart van de 19de eeuw.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000667, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (S.N., 1981).


Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (uitbreiding van koninklijk besluit van 3 juli 1942) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Dorp zonder nummer (Assenede)
Imposante, witgeschilderde kerk ingeplant in het midden van het dorpsplein, door haar juiste ori├źntatie hier ongebruikelijk met het koor naar het plein gericht.