Beschermd monument

Kasteeldomein van Ooidonk: waterkasteel

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden

ID: 7998   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/7998

Besluiten

Kasteel van Ooidonk en kasteel van Moorsel
definitieve beschermingsbesluiten: 04-05-1944  ID: 128

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel van Ooidonk, meer bepaald het hoofdgebouw en twee vrijstaande torengebouwen, respectievelijk aan de noordoostzijde en zuid- en westhoek van de omwalling, en de monumentale conciërgewoning en toegangshek bij de hoofdingang van het domein. De bescherming als monument werd tweemaal uitgebreid, in 1980 met enkele bijgebouwen en in 1995 met het kasteeldomein en de omgeving.Waarden

Het kasteel van Ooidonk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteel van Ooidonk

Ooidonkdreef 7-9 (Deinze)
In oorsprong vermoedelijk een grote landbouwuitbating met mottestructuur uit de Frankische periode (8ste tot 9de eeuw), Odonck of Hoedonc genaamd, van het Germaanse hoge donk of zandige bodemverhevenheid midden een moerassig gebied. Vermoedelijk sinds de 12de eeuw deel uitmakend van de heerlijkheid van Nevele.