Kasteeldomein van Ooidonk: waterkasteel

Beschermd monument van 04-05-1944 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Bachte-Maria-Leerne
Straat Ooidonkdreef
Locatie Ooidonkdreef 7, Ooidonkdreef 9-11 (Deinze)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44011/103.1
  • 4.01/44011/133.1
  • OO000344

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteel van Ooidonk

Ooidonkdreef 7-9, Deinze (Oost-Vlaanderen)

In oorsprong vermoedelijk een grote landbouwuitbating met mottestructuur uit de Frankische periode (8ste tot 9de eeuw), Odonck of Hoedonc genaamd, van het Germaanse hoge donk of zandige bodemverhevenheid midden een moerassig gebied. Vermoedelijk sinds de 12de eeuw deel uitmakend van de heerlijkheid van Nevele.

Beschrijving

De bescherming omvat het kasteel van Ooidonk, meer bepaald het hoofdgebouw en twee vrijstaande torengebouwen, respectievelijk aan de noordoostzijde en zuid- en westhoek van de omwalling, en de monumentale conciërgewoning en toegangshek bij de hoofdingang van het domein. De bescherming als monument werd tweemaal uitgebreid, in 1980 met enkele bijgebouwen en in 1995 met het kasteeldomein en de omgeving.

Waarden

Het kasteel van Ooidonk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.