Kasteeldomein van Ooidonk: aanhorigheden

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Bachte-Maria-Leerne
Straat Ooidonkdreef
Locatie Ooidonkdreef 22-24, Ooidonkdreef 26, Ooidonkdreef zonder nummer (Deinze)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44011/106.1
  • 4.01/44011/134.1
  • OO000345

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Kapelanij of Klein Ooidonk

Ooidonkdreef 22-24, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Links van de dreef, achterin gelegen, omgracht goed met ijzeren toegangshek aan betonnen pijlertjes. Verharde weg en boomgaard vooraan.

Hovenierswoning en oranjerie van het kasteel van Ooidonk

Ooidonkdreef 26, Deinze (Oost-Vlaanderen)

Voormalige hovenierswoning met moestuin, bloemisterij en oranjerie van het kasteel van Ooidonk, gelegen ten noorden van de huidige ingang, op de plaats van de vroegere moestuin en boomgaard, met afzonderlijke rode beukendreef.

Kasteel van Ooidonk

Ooidonkdreef 7-9, Deinze (Oost-Vlaanderen)

In oorsprong vermoedelijk een grote landbouwuitbating met mottestructuur uit de Frankische periode (8ste tot 9de eeuw), Odonck of Hoedonc genaamd, van het Germaanse hoge donk of zandige bodemverhevenheid midden een moerassig gebied. Vermoedelijk sinds de 12de eeuw deel uitmakend van de heerlijkheid van Nevele.

Beschrijving

De bescherming omvat enkele aanhorigheden van het kasteel van Ooidonk, meer bepaald de ingangspoort, de hoeve Kapelanij, de hovenierswoning van de moestuin, met verbindingsmuur en omringende tuinmuur, het tuinpaviljoentje in het Engels park en de 19de-eeuwse druivenserre aan de zuidzijde van de buitenwal van het kasteel. Het kasteel (hoofdgebouw en vrijstaande torengebouwen) en de conciërgewoning aan de hoofdingang van het domein werden reeds in 1944 beschermd als monument. De bescherming werd in 1995 uitgebreid met het kasteeldomein en de omgeving.

Waarden

Het kasteel van Ooidonk, en meer bepaald het ingangspoortje, de kapelanij, het gebouwencomplex in de groentetuin met bijhorende verbindingsmuur en de omringende tuinmuur, het tuinpaviljoentje en de 19de-eeuwse serre is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.