Beschermd monument

Weeshuis: voorbouw

Beschermd monument van 10-12-2003 tot heden
ID: 8172   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/8172

Besluiten

Gebouwen in Dendermonde
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-2003  ID: 4152

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de voorbouw van het voormalig Weeshuis met inbegrip van de aanpalende professorenwoning.Waarden

De voorbouw van het voormalig Weeshuis, thans Heilige Maagdcollege met inbegrip van de aanpalende professorenwoning, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De inrichting van het Heilige Maagdcollege in de voormalige gebouwen van het weeshuis na de Eerste Wereldoorlog is tevens een bestendiging van het openbaar karakter van dit complex in de Kerkstraat mits een kleine accentverschuiving gaande van een liefdadigheidsinstelling naar een onderwijsinstelling.
Het monumentaal hoofdgebouw in neobyzantijnse en neo-Romaanse stijl van het uit 1845 daterende voormalige weeshuis naar ontwerp van de gerenommeerde architect J.Beeckman op de plaats van het reeds in 1652 opgerichte weeshuis, werd in 1920-1921 in zijn oorspronkelijke staat hersteld en bleef zijn indeling tot op heden behouden. Het is een representatief en in het straatbeeld markerend voorbeeld van een zeer getrouwe herbouw van een 19de-eeuws complex. Daarenboven is het één van de zeldzame behouden ontwerpen van de gekende en toonaangevende architect J. Beeckman die van 1823-1862 onder meer stadsarchitect van Dendermonde was.
De oorspronkelijke symmetrische plattegrond en indeling, met onder meer het groot salon in neoVlaamse- Renaissance verfraaid met imitatielederbehang, balkenlaag en Vlaamse schouw met schilderij, bleven behouden.
De voorbouw van het voormalig weeshuis staat in relatie met het aanpalend in 1925 gebouwd woonhuis voor de professoren dat een represetatief voorbeeld is van een realisatie in neotraditionele stijl.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De inrichting van het Heilige Maagdcollege in de voormalige gebouwen van het weeshuis na de Eerste Wereldoorlog is tevens een bestendiging van het openbaar karakter van dit complex in de Kerkstraat mits een kleine accentverschuiving gaande van een liefdadigheidsinstelling naar een onderwijsinstelling.
Het monumentaal hoofdgebouw in neobyzantijnse en neo-Romaanse stijl van het uit 1845 daterende voormalige weeshuis naar ontwerp van de gerenommeerde architect J.Beeckman op de plaats van het reeds in 1652 opgerichte weeshuis, werd in 1920-1921 in zijn oorspronkelijke staat hersteld en bleef zijn indeling tot op heden behouden. Het is een representatief en in het straatbeeld markerend voorbeeld van een zeer getrouwe herbouw van een 19de-eeuws complex. Daarenboven is het één van de zeldzame behouden ontwerpen van de gekende en toonaangevende architect J. Beeckman die van 1823-1862 onder meer stadsarchitect van Dendermonde was.
De oorspronkelijke symmetrische plattegrond en indeling, met onder meer het groot salon in neoVlaamse- Renaissance verfraaid met imitatielederbehang, balkenlaag en Vlaamse schouw met schilderij, bleven behouden.
De voorbouw van het voormalig weeshuis staat in relatie met het aanpalend in 1925 gebouwd woonhuis voor de professoren dat een represetatief voorbeeld is van een realisatie in neotraditionele stijl.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Weeshuis

Kerkstraat 54, 56, 58, 60, 62 (Dendermonde)
Voormalig Weeshuis, nu Heilige Maagdcollege, met aanpalende woning in neotraditionele stijl eertijds bestemd als strijkruimte en woning voor de professoren-priesters.